Analiza SWOT pentru agentiile de publicitate

Agențiile de publicitate trebuie să depună eforturi pentru a ieși din competiție.

punctele forte

Punctele forte ale unei agenții de publicitate constau în factori interni care îi ajută succesul ulterior. Aceasta poate include toate sarcinile pe care organizația le îndeplinește cel mai bine, precum și factori precum forța relației sale cu clienții sau o puternică cultură organizațională. Domeniile critice de analizat atunci când se examinează punctele forte ale organizației într-o analiză SWOT includ marketingul, finanțele și resursele umane. Posesia unei echipe de creație deosebit de talentați este un exemplu al puterii potențiale a unei agenții de publicitate.

puncte slabe

Deficiențele sunt factori interni care ar putea împiedica agenția de publicitate și ar crea limite de succes. Lipsa experienței de marketing este un exemplu de slăbiciune pe care o agenție de publicitate ar putea avea. O altă slăbiciune comună în acest sector include posesia clienților care constau în principal din întreprinderi cu produse și servicii de calitate scăzută sau produse dificil de diferențiat de celelalte pe piață. O metodă eficientă de a identifica punctele slabe ale organizației este aceea de a examina concurența și de a determina în ce se remarcă.

oportunități

Oportunitățile sunt factori externi asupra cărora agenția de publicitate nu are control. Chiar dacă este așa, agenția ar putea să le exploateze când apar. O piață în evoluție, cum ar fi Internetul, este un exemplu de oportunitate pentru o agenție de publicitate. De asemenea, o organizație ar putea alege să se mute pe o nouă piață internațională în care încă nu există concurenți efectivi. În plus, fluctuațiile pieței ar putea oferi oportunități și amenințări unei agenții de publicitate.

amenințări

Amenințările sunt și factori externi în care agenția nu are control. Acești factori includ probleme cum ar fi condițiile de piață variabile sau legislația nouă care va afecta modul în care o organizație își desfășoară activitatea. Analiza PEST este un instrument suplimentar de analiză care este util pentru identificarea acestor amenințări externe. Ea analizează factorii externi politici, economici, sociali și tehnologici care ar putea afecta o organizație.